Zpět na seznam

Eurozámky nyní také v OC Forum Ústí nad Labem

Eurozámky nyní také v OC Forum Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 2. listopadu 2018

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v prostorách obchodního a zábavního centra Forum Ústí nad Labem uskutečnila společná tisková konference k mezinárodnímu projektu Euroklíč, který je v ČR realizován Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Projekt, jehož cílem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a rodičům dětí do tří let rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou například výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod., je průběžně financován Ministerstvem pro místní rozvoj a od roku 2018 je realizován rovněž za podpory Ústeckého kraje. Závěrem tiskové konference byly předány několika přítomným lidem se zdravotním postižením Euroklíče.

Tiskovou konferenci zahájil hostitel Michal Ešner, ředitel OC Forum Ústí nad Labem: „Jsem velmi potěšen, že představení projektu EUROKLÍČ v Ústeckém kraji včetně předání několika Euroklíčů lidem se zdravotním postižením proběhlo právě u nás v OC Forum. Naší snahou je od roku 2009 poskytovat co nejkvalitnější služby a co nejkomfortnější zázemí našim návštěvníkům, proto je instalace tří Eurozámků v našem obchodním centru logickým krokem na cestě k tomu být spolehlivým partnerem v každodenním životě našich návštěvníků.

Jsem vděčný za zodpovědné partnery jako je OC Forum, kteří podle přísných norem upravili svá sociální zařízení na bezbariérová, včetně instalace Eurozámků, čímž významně usnadnili každodenní život nejen lidem se zdravotním postižením, ale i seniorům a rodinám s malými dětmi. A jsem velmi rád, že se počet takových partnerů rozšiřuje a to také díky pozitivnímu přístupu Ústeckého kraje. Do této chvíle bylo nainstalováno na jeho území 52 Eurozámků a díky významné podpoře Ústeckého kraje, máme i nadále možnost pokračovat v této smysluplné aktivitě. Tímto bych rád poděkoval Ústeckému kraji, panu náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, a předsedovi výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje Bc. Pavlu Csonkovi,“ řekl Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Ústecký kraj vyvíjí značné a kontinuální úsilí směrem ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, ať už vlastními aktivitami nebo podporou projektů, které prokazatelně přispívají k rozvoji kraje. Jedním z takových projektů je i mezinárodní projekt EUROKLÍČ a já jsem moc rád, že zde dnes budu moci předat i několik nových Euroklíčů přítomných lidem se zdravotním postižením a rozběhnout tak štafetu distribuce mnoha dalších klíčů těm občanům Ústeckého kraje, kteří jej potřebují a kterým usnadní jejich běžný život,“ sdělil PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

Ústecký kraj se snaží maximálně vycházet vstříc všem skupinám občanů. Komunita lidí se zdravotním postižením je početná a je významným partnerem kraje. Jejich potřebám dlouhodobě nasloucháme a snažíme se je v rámci možností řešit,“ dodal Bc. Pavel Csonka, člen zastupitelstva a předseda výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje.

Když jsem se poprvé vydal na krajský úřad s žádostí o podporu projektu Euroklíč, nevěděl jsem, jak dopadnu. Vstřícnost a ochota představitelů kraje mě však velmi potěšila, a naplnila nadějí a chutí do další práce pro lidi se zdravotním postižením,“ řekl Jaroslav Slavík, předseda NRZP Ústeckého kraje a krajský koordinátor NRZP ČR pro Ústecký kraj. 

Projekt EUROKLÍČ spočívá v instalaci Eurozámků do veřejně přístupných objektů a v distribuci Euroklíčů držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, držitelům WC karty, diabetikům, stomikům, onkologickým pacientům, lidem trpícím roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a dalšími onemocněními. Euroklíč si mohou zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě pro rodinu. Projekt byl oceněn titulem: „Nejvýznamnější počin roku 2007“ v kategorii vybavení čerpacích stanic a dalších veřejných objektů. Záštitu projektu poskytly Ministerstvo dopravy a Asociace krajů ČR.

Nenechte si nic ujítSledujte nás na sociálních sítích.