Zpět na seznam

REKONSTRUKCE TOALET: zprovoznění + další fáze

Vážení zákazníci, v pondělí 23. dubna 2018 byly v 1. patře našeho obchodního centra u prodejny CCC boty zprovozněny nové a moderní toalety.

Co to pro vás znamená? Tak například:

  • maximálně hygienické a příjemné prostředí provedené ve vysoké kvalitě
  • dostatečnou kapacitu a prodloužený provoz toalet (od 8:30 do 21:00)
  • nové technologie zvyšující komfort během pobytu v těchto prostorách
  • nové a moderně vybavené zázemí pro vozíčkáře
  • kompletní sadu hygienických potřeb
  • pravidelný úklid probíhající minimálně 1x za hodinu, v exponovaných časech centra každých 30 minut
  • školený personál kontrolující na stacionární bázi plynulý provoz sociálního zařízení v souladu s jeho Provozním řádem

Jaké nové nároky to s sebou přináší?

  • symbolické vstupné 5 korun za osobu a užití
  • více povinností souvisejících s bezpečností, čistotou i údržbou
  • zvýšenou pozornost v případě, že budete svědky vandalismu či jiných projevů zjevně v rozporu se Standardy toalet nebo jejich Provozním řádem - v tomto případě vám bude k dispozici personál obsluhující sociální zařízení, který prostřednictvím tlačítka tzv. Panik Guardingu okamžitě přivolá pracovníka ostrahy

Vzhledem k vysoké kvalitě provedení a snaze zajistit zákazníkům našeho obchodního centra co nejvyšší standard spojený s návštěvou toalet bude celý společný prostor monitorován kamerami. S tím souvisí i pohotovostní režim bezpečnostní agentury v prvních týdnech provozu rekonstruovaných toalet. Stejná opatření doprovodí rovněž zpřístupnění druhých toalet v našem obchodním centru, jejichž rekonstrukce bude dokončena v letních měsících 2018.

V případě jakýchkoliv podnětů či připomínek se obracejte přímo na společnosti zajišťující provoz toalet: +420 778 548 291 nebo na email ssi.forumul@ssi.cz.

Nepochybujeme, že přijatá opatření povedou k trvale vysoké úrovni provozu sociálních zařízení v OC Forum Ústí nad Labem a vaší plné a dlouhodobé spokojenosti.

 

Další akce v FORUM Ústí nad Labem

Nenechte si nic ujítSledujte nás na sociálních sítích.